КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ

Стаття 254 «Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України» Податкового кодексу України

Закон України «Про радіочастотний ресурс України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2014 № 514 «Деякі питання проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2007 № 993 «Про затвердження Порядку залучення додаткових позабюджетних коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування»

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 «Про затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 №1208 «Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 №200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України»

Рішення НКРЗІ № 844 від 23.12.2014 «Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2015 р. за № 201/26646

Рішення НКРЗ від 19.08.2005 №53 «Про затвердження Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за № 1237/11517

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 №818 «Про Порядок надання спеціальних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні»

Рішення НКРЗІ від 01.11.2012 №559 «Про затвердження Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03.01.2013 за №57/22589

Рішення НКРЗІ від 29.03.2012 № 169 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», зареєстроване в Міністерствіюстиції України 20.04.2012 за № 588/20901

Наказ Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719 «Про затвердження форми Податкової декларації з рентної плати», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за № 1051/27496

Рішення НКРЗ від 05.02.2009 №1338 «Про затвердження Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.03.2009 за № 242/16258

Рішення НКРЗ від 03.11.2005 №117 «Про затвердження Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.12.2005 за № 1574/11854

Рішення № 577 від 01.11.2016  "Про внесення змін до Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 07 квітня 2015 року № 195", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25.11.2016 за № 1532/29662

Рішення НКРЗІ від 29.12.2015 № 695 «Про погодження зниження рівня Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж»

Рішення НКРЗІ від 09.02.2016 № 68 «Про внесення зміни до рішення НКРЗІ від 29.12.2015 № 695»

Рішення № 281 від 30.05.2017 "Про затвердження Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та внесення змін до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України"