Інтернет та кабельне телебачення

(Показники наведені без урахування даних АРК та м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції)

Джерело: Держстат України

Доходи від трансляції, ретрансляції теле- та радіопрограм, технічного обслуговування й експлуатації обладнання в мережах мовлення, радіозв’язку за 9 місяців 2017 року становили 2240,3 млн.грн., що на 8,3 % більше ніж за аналогічний період минулого року. Основну частину складають доходи від надання послуг кабельного телебачення – 60,5%, та доходи від технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж супутникового, ефірного теле - та радіомовлення, багатоканальних телемереж – 27,9%.

Доходи від надання Інтернет послуг за 9 місяців 2017 року склали 7989,3 млн.грн., що на 19,5% більше ніж за 9 місяців 2016 року. Частка доходів від надання послуг фіксованого (проводового) широкосмугового доступу в загальних доходах від Інтернет послуг складає 63,3%, а частка широкосмугового доступу з використанням технологій безпроводового доступу, радiодоступу складає відповідно – 21,5%.

Кількість абонентів Інтернету та кабельного телебачення, тис.осіб

Джерело: Держстат України

Кількість абонентів мережі Інтернет станом на 01.10.2017 знизилась на 17,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року та склала 13052,6 тис. осіб. Зниження абонентської бази пов’язано з тим, що з ІІІ кварталу 2017 року оператори мобільного зв'язку переглянули порядок обліку кількості абонентів безпроводового широкосмугового доступу до Інтернет в частині урахування тільки тих абонентів, які уклали договір на надання цих послуг (роз'яснення Держстату).

Кількість абонентів кабельного телебачення у звітному періоді склала 2354,3 тис. осіб, що на 31,2% менше ніж у минулому періоді.

Забезпеченість населення Інтернет послугами у розрахунку на 100 жителів по Україні становить 30,8. Найвищий рівень забезпеченості Інтернет послугами спостерігається в Одеській, Миколаївській областях та місті Києві, а найнижчий - у Закарпатській, Чернівецькій та Луганській областях. 

Забезпеченість населення доступом до мережі Інтернет по Україні у розрахунку на 100 жителів станом на 01.10.2017
(Джерело: Держстат України)