Інтернет та кабельне телебачення

(Показники наведені без урахування даних АРК та м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції)

Джерело: Держстат України

Доходи від трансляції, ретрансляції теле- та радіопрограм, технічного обслуговування й експлуатації обладнання в мережах мовлення, радіозв’язку за 2017 рік становили 3045 млн. грн., що на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Основну частину складають доходи від надання послуг кабельного телебачення – 60,2%, та доходи від технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж супутникового, ефірного теле - та радіомовлення, багатоканальних телемереж – 27,7%.

Доходи від надання Інтернет послуг за 2017 рік склали 10818 млн. грн., що на 18,9% більше, ніж у 2016 році. Частка доходів від надання послуг фіксованого (проводового) широкосмугового доступу в загальних доходах від Інтернет послуг складає 63,1%, а частка широкосмугового доступу з використанням технологій безпроводового доступу, радiодоступу складає відповідно – 21,7%.

Джерело: Держстат України

Кількість абонентів кабельного телебачення у звітному періоді склала 2337 тис. осіб, що на 20,2% менше, ніж у минулому періоді.

Кількість абонентів мережі Інтернет станом на 01.01.2018 зросла на 41,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року та склала 23632 тис. осіб, з них 22626 тис. осіб (або 95,7%) отримують послуги широкосмугового доступу до мережі Інтернет.

Забезпеченість населення Інтернет послугами у розрахунку на 100 жителів по Україні становить 55,7. Найвищий рівень забезпеченості Інтернет послугами спостерігається в Одеській, Миколаївській, Київській областях та місті Києві, а найнижчий - у Закарпатській, Чернівецькій та Луганській областях. 

Забезпеченість населення доступом до мережі Інтернет по Україні у розрахунку на 100 жителів станом на 01.01.2018
(Джерело: Держстат України)