Оплата телекомунікаційних послуг

Оплата телекомунікаційних послуг

1. Планую виїхати у закордонне відрядження на півроку, хочу призупинити на цей час обслуговування свого номеру мобільного телефону в Україні. Чи маю я таке право та чи потрібно буде здійснювати абонентну плату в цей період?

2. Часто забуваю поповнювати рахунок свого контрактного номеру мобільного телефону та деякий час продовжую користуватися послугами за рахунок наданої оператором кредитної суми.
Як довго оператори надають можливість контрактним абонентам отримувати послуги у разі несвоєчасної їх оплати?


1. Планую виїхати у закордонне відрядження на півроку, хочу призупинити на цей час обслуговування свого номеру мобільного телефону в Україні. Чи маю я таке право та чи потрібно буде здійснювати абонентну плату в цей період?

Відповідно до пункту 54 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг (далі – Правила), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295, оператор, провайдер здійснює тимчасове припинення надання послуг за заявою споживача відповідно до договору на строк, зазначений у заяві, але не більш як один рік. При цьому такий строк може змінюватися за окремою заявою споживача. Тимчасове припинення надання послуг оплачується за тарифами, встановленими оператором, провайдером (для загальнодоступних послуг такий тариф не може перевищувати розміру абонентної плати за кожний місяць тимчасового припинення).

2. Часто забуваю поповнювати рахунок свого контрактного номеру мобільного телефону та деякий час продовжую користуватися послугами за рахунок наданої оператором кредитної суми.
Як довго оператори надають можливість контрактним абонентам отримувати послуги у разі несвоєчасної їх оплати?

Пунктом 77 Правил передбачено, що у разі несплати отриманих послуг у встановлений строк оператор, провайдер надсилає на кінцеве обладнання споживача, в тому числі із застосуванням автоматичних засобів, повідомлення про кінцевий термін оплати.
Якщо протягом 10 днів після закінчення зазначеного строку не надійшло підтвердження про оплату, оператор, провайдер має право припинити надання послуг. Зазначена вимога не поширюється на випадки отримання послуг знеособлено (анонімно).