Якість телекомунікаційних послуг

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, відповідно до статті 17 Закону України «Про телекомунікації» є органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, у зв’язку з чим

Оператори телекомунікацій, які надають послуги фіксованого телефонного зв’язку, послуги рухомого (мобільного) зв’язку та послуги із доступу до Інтернету мають подавати до неї звіти про якість телекомунікаційних послуг (форма 11-ЯТП) відповідно до рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 15.04.10 № 174, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2010 за № 429/17724, яке є чинним.

Рішення НКРЗ від 15.04.2010 № 174 «Про затвердження Положення про якість телекомунікаційних послуг», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23 червня 2010 р. за №429/17724;

Звіт оператора про якість телекомунікаційних послуг № 11-ЯТП (Додаток до Положення)

Зразок заповнення форми звіту оператора телекомунікацій про якість телекомунікаційних послуг 


Рішення № 694 від 29.12.2015 Про затвердження переліків показників якості телекомунікаційних послуг, рівні яких підлягають обов’язковому оприлюдненню у 2017 році

Рішення № 660 від 13.12.2016 Про затвердження переліків показників якості телекомунікаційних послуг, рівні яких підлягають обов’язковому оприлюдненню у 2018 році

За консультацією з питань порядку правильності заповнення звітів операторів про якість телекомунікаційних послуг (форма № 11-ЯТП) ви можете звернутися до фахівців відділу нормативів якості послуг зв’язку Департаменту зв‘язку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації.

Контактний телефон0-44-202-00-78


НАКАЗИ, ЯКИМИ ЗАТВЕРДЖЕНІ СТАНДАРТИ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (СОУ)

Наказ Мінтрансзв’язку від 12.10.2009 № 1053 «Про затвердження та надання чинності:

СОУ 64.2 – 00017584 – 001:2009 «Телекомунікаційні мережі фіксованого телефонного зв`язку загального користування. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ТЕЛЕФОННОГО ЗВ`ЯЗКУ. Загальні положення», який визначає назви показників якості послуг фіксованого телефонного зв’язку;
СОУ 64.2 – 00017584 – 002:2009 «Телекомунікаційні мережі фіксованого телефонного зв’язку загального користування. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ. Показники якості. Методи випробування» .

Наказ Мінтрансзв’язку від 07.12.2009 № 1261 «Про затвердження та надання чинності:

СОУ 64.2 – 00017584 – 005:2009 «Телекомунікаційні мережі рухомого (мобільного) зв`язку загального користування. Система показників якості послуг рухомого (мобільного) зв`язку. Загальні положення»;

СОУ 64.2 – 00017584 – 006:2009 «Телекомунікаційні мережі рухомого (мобільного) зв`язку загального користування. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ. Показники якості. Методи випробування».

Наказ Мінтрансзв’язку від 22.07.2010 № 513 «Про затвердження та надання чинності:

СОУ 64.2 – 00017584 – 008:2010 «Телекомунікаційні мережі передачі даних загального користування. Система показників якості послуг з передачі даних та доступу до Інтернет. Загальні положення»;

СОУ 61-34620942-011:2012 «Телекомунікаційні мережі передачі даних загального користування. Телекомунікаційні послуги. Основні показники якості. Методи випробування"

Наказ Держспецзв’язку від 12.09.2012 № 517 «Про затвердження та надання чинності: СОУ 61–34620942–011:2012 «Телекомунікаційні мережі передачі даних загального користування. Телекомунікаційні послуги. Основні показники якості. Методи випробування».


ПРИЙНЯТІ НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ, ЯКІ ГАРМОНІЗОВАНІ З МІЖНАРОДНИМИ

ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ

Наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» № 206 від 25.12.2015 «Про прийняття нормативних документів України, змін та поправок до національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами та скасування національних документів і міждержавних стандартів в Україні» прийнято:

ДСТУETSI EG 202 057-1:2015(ETSI EG 202 057-1:2013, IDT) - Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і вимірювання важливих для споживача параметрів QoS. Частина 1. Загальні положення - Вперше;

ДСТУETSI EG 202 057-2:2015(ETSI EG 202 057-2:2011, IDT) - Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і вимірювання важливих для споживача параметрів QoS. Частина 2. Послуги голосової телефонії, факсу групи 3 та передавання даних та коротких повідомлень (SMS) за допомогою модему - На заміну ДСТУ ETSI EG 202 057-2:2008;

ДСТУETSI EG 202 057-3:2015 (ETSI EG 202 057-3:2005, IDT) - Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і вимірювання важливих для споживача параметрів QoS. Частина 3. Спеціальні параметри якості послуг для суходільних мереж рухомого зв’язку загального користування (PLMN) - Вперше;

ДСТУETSI EG 202 057-4:2015(ETSI EG 202 057-4:2008, IDT) - Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і вимірювання важливих для споживача параметрів QoS. Частина 4. Доступ до «Інтернету» – Вперше.

Довідкова інформація: документи Європейського інституту телекомунікаційних стандартів (ETSI) знаходяться за наступними посиланнями: ETSI ES 202 057-1ETSI EG 202 057-2ETSI EG 202 057-3ETSI EG 202 057-4


НАКАЗИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ (ЦОВЗ),

ЯКИМИ ВСТАНОВЛЕНІ ГРАНИЧНІ (НОРМОВАНІ) РІВНІ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Наказ Мінтрансзв’язку «Про встановлення рівнів якості послуг фіксованого телефонного зв’язку» від 22.02.2010 № 91, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 березня 2010 р. за № 220/17515;

Наказ Мінтрансзв’язку «Про встановлення рівнів якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку» від 19.03.2010 № 147, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2010 р. за № 277/17572.

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Показників якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівнів» від 28.12.2012 р. № 803, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.01.2013 р. за № 135/22667


УЗАГАЛЬНЕНІ ДАНІ ОПЕРАТОРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ЩОДО ЯКОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ