На крок ближче до впровадження послуги MNP: затверджено технологічний процес взаємодії телекомунікаційних мереж

Однією з важливих умов для впровадження на мережах рухомого (мобільного) зв’язку послуг із перенесення абонентських номерів (Mobile Number Portability, MNP) – є розробка єдиних технологічних вимог до взаємодії телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій між собою.

14 квітня 2017 року Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України своїм наказом № 244 затвердила «Технологічний процес взаємодії телекомунікаційних мереж між собою під час надання послуги перенесення абонентського номера і його подальшого обслуговування».

Зазначений Технологічний процес визначає формат передачі адресної інформації та встановлює технічні вимоги до технологічного процесу взаємодії телекомунікаційних мереж під час маршрутизації викликів, коротких текстових та мультимедійних повідомлень до перенесеного мобільного абонентського номера в телекомунікаційній мережі загального користування України.

Розробці та затвердженню Технологічного процесу передувала довготривала та плідна співпраця Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (Адміністратора централізованої бази даних перенесених номерів), провідних операторів телекомунікацій, НКРЗІ, проектної установи ПрАТ «Діпрозв’язок». За результатами такої співпраці були максимально враховані пропозиції всіх зацікавлених сторін щодо вирішення практичних питань технічної реалізації надання послуг із перенесення абонентських номерів.

Таким чином, оператори телекомунікацій отримали можливість розпочати роботи з дообладнання власних телекомунікаційних мереж для якнайшвидшого впровадження послуг із перенесення абонентських номерів в Україні.