Щодо можливості організації взаємодії операторів телекомунікацій України з операторами телекомунікацій Косово за присвоєними МCЕ міжнародними кодами «383» та «221»

Згідно із додатком до Оперативного бюлетеня Міжнародного союзу електрозв’язку №1114 від 15.12.2016, що є доповненням до рекомендації МСЕ-Т Е.164, а також додатком до Оперативного бюлетеня МСЕ № 1117 від 01.02.2017, що є доповненням до рекомендації МСЕ-Т Е.212, Косово присвоєно код країни призначення (Country Code, СС) «383» та міжнародний код ідентифікації суходільних мереж з радіодоступом (Mobile Country Code, МСС) «221» для міжнародної ідентифікації мереж та абонентів телекомунікаційної мережі загального користування на території Косово.

Враховуючи вимоги статті 74 Закону України «Про телекомунікації», а також отримані НКРЗІ позиції Міністерства закордонних справ України та Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України повідомляємо, що оператори міжнародного та рухомого зв’язку України можуть здійснювати взаємодію з операторами телекомунікацій Косово для пропуску міжнародного трафіку за присвоєними міжнародними кодами «383» та «221».

Водночас, при укладанні будь-яких угод з іноземними партнерами необхідно дотримуватись позиції України з косовського питання і вживати терміни «Косово», «Приштина», що не дозволить тлумачити їхнє укладання як визнання міжнародної правосуб’єктності цього утворення.