Інформування стосовно умов здійснення діяльності провайдером телекомунікацій з надання послуг з доступу до мережі Інтернет

На запит Голови правління Інтернет асоціації України О.П. Федієнка щодо можливості суб‘єкта господарювання бути провайдером телекомунікацій з надання послуг доступу до Інтернет, при наявності власної телекомунікаційної мережі, в регіоні, де не здійснюється діяльність оператора телекомунікацій з надання послуг доступу до Інтернет, інформуємо наступне:

Відповідно до статті 1 Закону України «Про телекомунікації» (далі – Закон) провайдер телекомунікацій - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку.

Провайдери телекомунікацій здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій на підставі договору з оператором телекомунікацій та копії ліцензії цього оператора на відповідний вид діяльності у випадках, передбачених законом (частина  четверта статті 38 Закону).

Враховуючи частину третю статті 38 Закону, провайдери телекомунікацій не мають права на з'єднання телекомунікаційних мереж, що знаходяться у їх власності або користуванні, з телекомунікаційними мережами, що знаходяться у власності або користуванні інших операторів.

Крім того, відповідно до пункту 4.6 Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет), затверджених рішенням НКРЗІ від 10.12.2013 № 803, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03.02.2014 за № 207/24984 (далі – Правила), оператор телекомунікацій повинен здійснювати взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж на договірних засадах.

Обов’язковими вимогами до такого договору є: зазначення предмета договору, номера та дати реєстрації сторін такого договору в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій як операторів телекомунікацій з надання послуг доступу до Інтернету, а в разі, якщо надання послуг доступу до Інтернет передбачає використання радіочастотного ресурсу України, - номер ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до вимог Закону України «Про радіочастотний ресурс України»; умов і порядку участі сторін у розгляді претензій, умов розірвання взаємоз’єднання.

При наданні послуг доступу до мережі Інтернет у будь-якому випадку використовується телекомунікаційна мережа. Однак, провайдер телекомунікацій, який може бути власником такої мережі, не має права на її технічне обслуговування та експлуатацію, а також на взаємоз’єднання з іншими телекомунікаційними мережами, без чого надання зазначених послуг є неможливим.

Враховуючи вищезазначене, провайдер телекомунікацій, що здійснює діяльність з надання послуг доступу до мережі Інтернет, повинен укласти договір з оператором телекомунікацій, який здійснює діяльність з надання послуг доступу до Інтернет.

Слід зазначити, що відповідно до підпункту 1 пункту 2.1 Правил суб'єкт господарювання має право здійснювати Діяльність за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій відповідно до статті 42 Закону та Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗІ від 01 листопада 2012 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2012 року за № 1958/22270 (далі - Порядок), самостійно обравши при реєстрації статус оператора або провайдера.

Згідно з пунктом 10 Додатку 1 до Порядку, в заяві про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій вказується територія здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.

Таким чином, територія, де здійснює діяльність провайдер не може виходити за межі території, на якій здійснює діяльність оператор телекомунікацій з надання послуг доступу до Інтернету, на підставі договору з яким здійснює діяльність даний провайдер.